Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Kupua Networks, S.L., titular del lloc web www.kupua.com, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Kupua Networks, S.L. i sota la seva responsabilitat. Aquest fitxer ha estat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics del lloc web www.kupua.com, o, si escau, missatges de correu electrònic a l’adreça info@kupua.com, suposa el consentiment exprés del remitent per a que aquestes dades siguin incorporades al fitxer esmentat en l’apartat anterior. Aquestes dades són recaptades per Kupua Networks, S.L., amb la finalitat de facilitar la prestació del serveis que proporciona a través del lloc web www.kupua.com, així com per a enviar-li publicitat i informació comercial per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per al usuari del lloc web www.kupua.com quan així ho sol·licitin expressament.

L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, exercint els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Aquests drets es poden fer efectius mitjançant el correu electrònic info@kupua.com.

L’usuari autoritza i accepta expressament que en el cas de que www.kupua.com fos adquirida per una altra empresa o els seus actius fossin comprats per una tercera part, les seves dades seran cedides a aquesta empresa o tercera part sense necessitat de que es demani el seu consentiment, sempre que en la esmentada cessió es respecti la finalitat i objecte per al que van ser inicialment demanades aquestes dades. Així mateix, i en la mesura del possible, www.kupua.com informarà amb caràcter general a tots els seus usuaris de l’esmentada adquisició o compra a través del seu lloc web.

Kupua Networks, S.L., manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web www.kupua.com, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

Kupua Networks, S.L., es compromet a complir amb el deure de secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

www.kupua.com utilitza cookies únicament amb la finalitat de millorar el servei i facilitar la navegació dels usuaris del lloc web. La majoria dels navegadors accepten cookies automàticament. No obstant això, l'usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'internet.

El servei de xarxa social que dóna www.kupua.com als seus usuaris incorpora una funcionalitat que permet als usuaris registrats a www.kupua.com enviar-se comunicacions entre ells. Els usuaris podran, entre d’altres coses, intercanviar fotografies, compartir comentaris i convidar a d’altres usuaris a formar part de la seva xarxa de contactes.

Quan l’usuari utilitza els serveis de www.kupua.com, els servidors emmagatzemen automàticament l’adreça IP, l’explorador utilitzat i las pàgines que visita dins del lloc web www.kupua.com. Aquestes dades es guarden amb la finalitat d’identificar possibles usos fraudulents del servei.

Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d'emplenar l'usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Kupua Networks, S.L., són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

L’usuari, una vegada registrat, pot accedir i modificar les dades que hagi facilitat a www.kupua.com a través del compte creat.

Kupua Networks, S.L., no utilitza tècniques de spamming i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o mitjançant missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal i l'enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

Kupua Networks, S.L. es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada al lloc web www.kupua.com.

L’usuari és responsable de la seguretat del seu nom de registre i de les seves contrasenyes. Comprovi que les guarda a un lloc segur i que no les comparteix amb ningú.